ต้นเสลดพังพอน

ต้นเสลดพังพอน ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากชายฝั่งแอฟริกา

July 3, 2021 Marcia Hopkins 0

พืชสมุนไพร ที่สามารถพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้รับความนิยมในการเพาะปลูกเอาไว้เพื่อใช้รักษาโรค “ ต้นเสลดพังพอน ” o o o o […]