About us

About us ทางเว็บไซต์ webdigr.com จึงได้ค้นหาชนิดสายพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ มาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และเพื่อที่จะศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อในวันข้างหน้า อีกทั้งขอให้ทุกท่านสนุกกับข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่แตกต่างกันของพรรณไม้นานาชนิดได้เลย