ต้นไทรใบสัก

รอบรู้ต้นไม้ Fiddle Leaf Fig

September 11, 2020Marcia Hopkins0

Fiddle Leaf Fig ( Ficus lyrata ) มีถิ่นกำเนิดในป่าฝนทางตะวันตกและตอนกลางเป็น พืชที่สวยงาม ที่มีใบสีเขียวขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ […]