2 1 326x245 - ทำไมพืชถึงเป็นสีเขียว

ทำไมพืชถึงเป็นสีเขียว

July 1, 2020 Marcia Hopkins 0

ทำไมพืชถึงเป็นสีเขียว เมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับใบไม้ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พืชจะต้องป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงจากพืช สู่แบคทีเรียได้พัฒนาสิ่งต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถระบุหลักการออกแบบพื้นฐานทางธรรมชาติได้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ […]