1 8 1 326x245 - การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของพื้นป่า

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของพื้นป่า

June 22, 2020 Marcia Hopkins 0

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทางตะวันตกของบอสตันบนถนนจากอารามเบเนดิกติน เป็นป่าที่ศึกษามากที่สุดในโลก ในปี 1907 ต้นโอ๊คสีดำและต้นเมเปิลแดง 3,850 เอเคอร์ ได้บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นักวิจัยได้ออกแบบการทดลองเพื่อทำความเข้าใจระบบนิเวศป่าไม้ให้ดีขึ้น […]