ต้นชะลูดช้าง

ต้นไม้ที่มีดอกขนาดเล็กและจัดได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยขนาดเล็ก “ต้นชะลูดช้าง”

June 29, 2021 Marcia Hopkins 0

พันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีลักษณะที่สวยงาม ทั้งตัวใบ รวมไปถึงตัวดอกคล้ายกับดอกมะลิ “ ต้นชะลูดช้าง ” ? ? […]

ต้นย่านาง

ต้นย่านาง พันธุ์ไม้ที่พบตามป่าผลัดใบป่าดงดิบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

June 28, 2021 Marcia Hopkins 0

ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากตอนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน แถบประเทศพม่าไทยลาว และกัมพูชา “ ต้นย่านาง ” มารู้จักกับพันธุ์ไม้ที่เรียกได้ว่า เป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่เคียงคู่ชาวไทยมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ยังอยู่เคียงคู่ชาวพม่า ชาวลาว […]

ต้นโกฐเขมา

ต้นโกฐเขมา ต้นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนหลายปี และมีจุดเด่น คือมีกลิ่นหอม

June 28, 2021 Marcia Hopkins 0

พันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ที่สามารถทนทานต่ออากาศหนาวเย็นได้ และเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว “ ต้นโกฐเขมา ” ? ? ? […]

ต้นขมิ้นชัน

ต้นขมิ้นชัน ต้นไม้ที่สามารถนำมารับประทานได้ นำมาใช้ในการรักษาการณ์ต่าง ๆ

June 24, 2021 Marcia Hopkins 0

พันธุ์ไม้ที่เรียกว่าพืชผักสวนครัว นิยมนำมาปลูกบริเวณบ้านด้วยคุณประโยชน์มากมาย “ ต้นขมิ้นชัน ” Admin จะพาเพื่อน ๆ มารู้จักกับพันธุ์ไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นพืชสมุนไพร นิยมนำมาปลูกบริเวณครัวเรือน […]

ต้นเอื้องไตรดอกสีนวล

ต้นเอื้องไตรดอกสีนวล ต้นไม้ที่เป็นประเภทเดียวกับกล้วยไม้อิงอาศัยมีดอกสวยงาม

June 24, 2021 Marcia Hopkins 0

พันธุ์ไม้ที่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี “ ต้นเอื้องไตรดอกสีนวล ” ? ? ? ? ? ? […]

ต้นวาสนา หรือต้นเดหวี

ต้นวาสนา ต้นไม้ประดับที่สามารถให้ดอกที่มีลักษณะที่สวยงาม และโดดเด่น

June 19, 2021 Marcia Hopkins 0

พันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำไปปลูกประดับตามบริเวณสวนหน้าบ้าน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้มีความสวยงาม “ ต้นวาสนา หรือต้นเดหวี ” o o o o […]

ต้นแพนโดเรีย

ต้นแพนโดเรีย ต้นไม้เลื้อย ลักษณะเป็นทรงพุ่มขนาดเล็กให้ดอกที่มีความสวยงาม

June 19, 2021 Marcia Hopkins 0

พันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ที่เป็นพันธุ์ไม้เลื้อย มีความสวยงามทั้งลักษณะใบ และยังมีกลิ่นหอม “ ต้นแพนโดเรีย ” ฮัลโหล ๆ […]

ต้นหญ้าหวาน

ต้นหญ้าหวาน พันธุ์ไม้ที่อยู่เคียงคู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานมากกว่า 1,500 ปี

June 16, 2021 Marcia Hopkins 0

ต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหาร รวมถึงนำมาสกัดเป็นชาเอาไว้ชงดื่มเป็นยาสมุนไพรโบราณ “ ต้นหญ้าหวาน ” o o o o o […]

ต้นแย้มปีนัง

ต้นแย้มปีนัง ต้นไม้ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นลักษณะพรรณไม้พุ่มกึ่งไม้เลื้อย

June 15, 2021 Marcia Hopkins 0

พันธุ์ไม้ที่มีดอกสวยงาม รวมไปถึงยังมีกลิ่นหอมได้รับความนิยมในการนำไปปลูก “ ต้นแย้มปีนัง ” o o o o o […]